dodaci ishrani Archives - International Health d.o.o.

28 August 2017
Komentar 0

Zašto je kod savremenog čoveka neophodna primena dodataka ishrani?

28 Avgusta 2017, Komentar 0

Postoje razni faktori koji zahtevaju upotrebu dodataka ishrani, kod savremenog čoveka: – uticaj spoljašnje sredine (zagađen vazduh, jonizujuća i nejonizujuća zračenja, hladnoća i toplota) […]